Sayın; Türkçe Konuşan Ülkeler Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Birliği Derneği Üyeleri,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2021 Perşembe günü Saat 10.00’da, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi C Blok 5. Kat Ortopedi ve Travmatoloji AD toplantı salonunda yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli toplantı çoğunluk sayısı aranmaksızın 25.06.2021 Perşembe günü Saat 10.00’da, aynı yerde olacaktır.

Türkçe Konuşan Ülkeler Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Birliği Derneği Yönetim Kurulu’nun 07.05.2021 günü Dernek Merkezinde yaptığı toplantı sonucu aldığı karar gereğince olağan genel kurul gündemi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

1. Açılış ve Yoklama
2. Divanı Seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesi
3. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu
4. Dernek Başkanının Konuşması
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması
7. Yönetim ve Denetleme Kurullları raporlarının ayrı ayrı ibrası
8. Dernek gelir ve giderlerinin okunması ve müzakere edilmesi
9. Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklerin (İktisadi işletme kurulması ve burs verilmesi hakkında) sunulması ve oylanması
10. Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
11. Yönetim Kuruluna İktisadi İşletme kurulması hakkında yetki oylaması
12. Temenniler ve Kapanış

Bütün Türkçe Konuşan Ülkeler Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Birliği Derneği üyelerinin katılımını diler, saygılarımızı sunarız.

Doç. Dr. M. Baybars Ataoğlu
Türkçe Konuşan Ülkeler Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Birliği Derneği Başkanı